Login
kontakta kroksjo.com

Denna sida är till för Kroksjös föreningar och för oss som bor i Kroksjö, saknar du någon information som handlar om vår by och vill ha den inlagd på sidan maila in på support @kroksjo.com

Komihåg

Att fylla i dina medlemsuppgiftertill Kroksjö Byavatten så snabbt som möjligt och skicka in dom.

Blanketten hittar du här

Länkar
kontakta kroksjo.com om du vill ha din länk här
Till salu
Utrustning till salu - Monday, June 23, 2014

Utrustning till salu

 read more ...

Medlemmar
Registrera dig nu!

Registrera dig på kroksjo.com för att få tillgång till information runt din bredbandsuppkoppling.

Klicka på register här nedan.


Login


Register
Forgot Password ?

Nyheter
2014-06-01

Startade vi upp det nya filtret i pumphus 1

 

2014-06-26

Klockan 19:00 på Kroksjö Byastuga så är det årsmöte på Kroksjö Byavatten

 

2014-02-10

Mellan ca kl 06:00 och 09:00 låg nätet i byn nere på grund av en switch i byastugan.

 

2014-02-16

Här hittar ni lite information om produkter som Byanätet rekommenderar

 

2013-12-14

Läs om hur det gick på medlemsmötet den 12/12 på byastugan

 read more ...

2013-11-25

Medlemsmöte Kroksjö Byavatten. Den 12/12-2013 kl19:00 på Kroksjö byastuga. Möte ang. val av leverantör på ny filteranläggning. Förbered dig gärna inför mötet, klicka på länken nedan.

 read more ...

2013-11-18

Följ vårt arbete med den nya reningsanläggningen, klicka här

Använd dom inloggningsuppgifter du fick med i det stora utskicket från vattenföreningen

 

2013-11-12

På vattennätet i Kroksjö, tisdagen den 12/11 från ca 18:00 kommer vi att stänga av vattnet i pumphus 1 för byte av en backventil. Vattnet kommer då tillbaka när bassängen är återfylld till sin min. nivå.

Arbetet gick snabbare än beräknat vi stängde av vid 18:30 tiden och bytte ventilen samt att vi också han med att rengöra bassängen. 19:40 var nivån så pass hög att vi kunde slå igång distributionspumpen. vid 21 tiden var bassängen helt återfylld. Stort tack till Lars-Gunnar och Henrik för genomfört arbete. //Peder

 

2013-11-10

Kroksjö Byavatten i pumphus 1 har vi en backventil i bassängen som gått sönder, detta resulterade i att pumpen gick torr och vi tappade trycket. Vi har lagat det provisoriskt nu men vi måste pumpa ut allt vatten ur bassängen för att komma åt att byta backventilen och då måste vi stänga av vattnet. Vi återkommer så snart vi fått hem delarna och är laddade för att göra bytet. Det finns viss risk att pumpen har tagit skada av torrgången vi kommer att beställa hem en backup pump men som det ser ut nu så är den "gamla" pumpen i gott skick. Jag tror inte det är mer än 6-7 månader sedan vi satte in den pump som är i drift idag.

 

Åska 2013-06-12

Efter ett kraftigt åsknedslag i byn har många fått sin utrustning förstörd trots UPS m.m. Har du fortfarande problem kontakta oss.

 

2013-02-05

Inga driftstörningar, se nyhetsarkiv för historik

 

www.kroksjo.com